Przyjemność i rozrywka – to główne powody podejmowania aktywności fizycznej

Aktywność fizyczna (dobrze dobrana i podejmowana regularnie) przynosi znaczące korzyści dla naszego organizmu. Aktywność fizyczna ma istotny wpływ m.in. na to jak długo będziemy samodzielni i niezależni od pomocy innych osób.

Jak pokazują badania GUS z 2013 roku w zajęciach rekreacyjnych oraz sportowych uczestniczyło ponad 45% Polaków (48% mężczyzn i 43% kobiet). Wśród osób powyżej 60. roku życia 11,4% deklaruje podejmowanie regularnej aktywności sportowo-rekreacyjnej, a 13,2% podejmuje ją sporadycznie. Jeśli chodzi o motywy podejmowania aktywności fizycznej przez mieszkańców miast i wsi to są one bardzo zbliżone.

Trzy podstawowe motywy podejmowania aktywności fizycznej to: przyjemność i rozrywka (miasto – 63,1%, wieś – 71,5%), dbałość o kondycję fizyczną i sylwetkę oraz dbałość o zdrowie (miasto – 31%, wieś – 21,4%). Wśród dorosłych mieszkańców miast najczęstszą deklarowaną barierą przy podejmowanie aktywności fizycznej jest brak wolnego czasu (30%; wieś – 35%), następnie brak zainteresowania, chęci uczestnictwa w zajęciach sportowo-rekreacyjnych lub preferowanie wypoczynku biernego (20,6%; wieś – 16,1%) oraz stan zdrowia i przeciwwskazania lekarza (18,9%). Wiek częściej stanowił przeszkodę dla wiejskich kobiet (19,1%) niż mężczyzn (10,9%).

Mając na uwadze prognozy demografów należy zwrócić uwagę nie tylko na konsekwencje wynikające ze starzenia się społeczeństwa (np. konsekwencje ekonomiczne czy zmiany na rynku pracy), ale również – a może przede wszystkim – na jakość wydłużającej się starości, sprawność fizyczną seniorów oraz satysfakcję z coraz dłuższego życia.