O kampanii

UTW BEZ GRANIC:

Seniorzy na start!

Ponad 40 proc. seniorów nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, a systematycznie ćwiczy mniej niż 10 proc. osób w wieku 60-64 lat. Tymczasem zdaniem ekspertów to właśnie aktywny styl życia w wieku dojrzałym jest receptą na pomyślne starzenie. Dzięki ruchowi mamy szansę dłużej cieszyć się zdrowiem i sprawnością! Instytut Łukasiewicza od 2014 r. zrealizował dziewięć edycji ogólnopolskiego projektu „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”, który miał na celu promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych. W 2022 r. kontynuowaliśmy ogólnopolską kampanię!

W ramach dziewięciu edycji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowaliśmy 26 wydań bezpłatnej gazety, którą dostarczyliśmy do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju. W 2022 r. odbiorcy otrzymali kolejne numery czasopisma.

Za pośrednictwem „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” do słuchaczy UTW docierają ważne informacje na temat aktywności fizycznej, przedstawione w przyjaznej formie. Podobnie jak w latach ubiegłych, popularyzowaliśmy za ich pomocą zdrowe i aktywne starzenie. Przełamywaliśmy też stereotyp dotyczący ograniczeń w uprawianiu sportu przez seniorów.

Do uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce, oprócz gazety, dostarczyliśmy także pakiet ulotek dotyczących aktywności fizycznej. Jak pomaga ona przezwyciężyć stres i polepszyć samopoczucie? Jaką rolę odgrywa regularny ruch w zachowaniu sprawności i samodzielności ? Dlaczego osoby aktywne fizycznie zwiększają szansę na dłuższe życie? – tego wszystkiego dowiedzieli się odbiorcy „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”.
ARCHIWALNE WYDANIA: