O kampanii

UTW BEZ GRANIC:

Seniorzy na start!

Co drugi polski senior nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, a systematycznie ćwiczy tylko 7 proc. osób w wieku 60-64 lat. Tymczasem zdaniem ekspertów to właśnie aktywny styl życia w wieku dojrzałym jest receptą na pomyślne starzenie. Dzięki ruchowi mamy szansę dłużej cieszyć się zdrowiem i sprawnością! Instytut Łukasiewicza od 2014 roku zrealizował siedem edycji ogólnopolskiego projektu „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”, który miał na celu promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych. W 2021 kontynuujemy ogólnopolską kampanię!

W ramach siedmiu edycji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowaliśmy dwadzieścia wydań bezpłatnej gazety, którą dostarczyliśmy do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju. W 2021 roku odbiorcy otrzymają kolejne numery czasopisma.

Za pośrednictwem „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” do słuchaczy UTW dotrą ważne informacje na temat aktywności fizycznej, przedstawione w przyjaznej formie. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy popularyzować zdrowe i aktywne starzenie oraz przełamywać stereotyp dotyczący ograniczeń dla uprawiania sportów przez seniorów.

Do uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce, poza gazetą, dostarczymy także pakiet ulotek dotyczących aktywności fizycznej. Jaki rodzaj aktywności jest najlepszy dla seniora? Od czego zacząć? Czy niektóre choroby wykluczają uprawnianie sportu? – tego wszystkiego dowiedzą się odbiorcy „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu „Sport dla Wszystkich”.
ARCHIWALNE WYDANIA: