Coraz więcej seniorów bierze udział w maratonach

Zmiany w strukturze wiekowej uczestników maratonów są rezultatem przemian demograficznych i społecznych. Także w Polsce – choć dzieje się to powoli – zwiększa się aktywność fizyczna seniorów, którzy chcą dbać o zdrowie i dobrą kondycję. A przynależność do grupy biegaczy daje poczucie bycia częścią społeczności.

Źródło: 123RF

Jednym z maratończyków jest ponad 60-letni profesor nauk sportowych John Brewer z Uniwersytetu Zachodniej Szkocji. Zebrał on wiele dowodów nie tylko na to, że bieganie jest bezpieczne dla osób starszych, lecz także że wydajność biegacza – seniora stoi dziś na znacznie wyższym poziomie, niż kiedyś uważano za możliwe. To postępy w wiedzy na temat treningu, regeneracji i odżywiania zaowocowały znacznym wzrostem wydajności starszych sportowców.

Ryzyko kontuzji często postrzega się jako potencjalną barierę dla biegania w starszym wieku, ponadto kobiety są bardziej narażone na osteoporozę. Jednak według badań profesora Brewera ogólne ryzyko urazów związanych z bieganiem wcale nie jest większe u kobiet niż u mężczyzn, a bieganie – które zwiększa gęstość kości – może wręcz im pomóc, minimalizując ryzyko złamania pod wpływem naprężeń.

Dowody na spadek ogólnej sprawności fizycznej również są podobne dla obu płci. Różnica zwiększa się wraz z wiekiem, lecz prawdopodobnie stanowi to wynik większego odsetka mężczyzn, którzy nadal rywalizują w starszych kategoriach biegowych. Sprawność aerobowa – czyli ilość tlenu dostępna dla organizmu podczas ćwiczeń – zwykle spada o około 10% co 10 lat już po 30. roku życia, ale trening interwałowy o wysokiej intensywności może pomóc spowolnić ten spadek.

Podobne tendencje obserwuje się w przypadku siły mięśni: rozpoczynając bieganie w wieku 60 lat, można tymczasowo odwrócić trend zaniku mięśni.

Korzystnie jest więc zacząć biegać nawet w starszym wieku. Najważniejsze, by unikać przerw w treningach i urazów, bo są one dla seniorów dwa razy groźniejsze niż w młodości. Regeneracja po wysiłku zajmuje więcej czasu, ale każdy trening można dostosować do wieku i możliwości.

Źródła: