Zajęcia z lekkiej atletyki dla seniorów

W Opolu startują zajęcia lekkoatletyczne dla osób starszych. Pierwszy trening dla seniorów odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. na miejskim stadionie przy ul. Sosnkowskiego 12. Organizatorem zajęć jest Centrum Informacji i Edukacji Seniorów w Opolu.

Zajęcia są skierowane do seniorów bez limitu wieku.

Organizator liczy szczególnie na te osoby, które nie są nigdzie zrzeszone i z różnych względów nie są aktywne fizycznie.

Zgłoszenia do programu zbiera organizator, którego siedziba znajduje się przy ul. Koraszewskiego 7-9. Można się zapisać osobiście lub telefonicznie, dzwoniąc na nr 77 44 12 370.