Gmina Chrząstowice zaprasza aktywnych seniorów

W każdy wtorek, począwszy od 23 lutego 2016 r. w godz. 18.00 – 19.30 w  świetlicy wiejskiej w Suchym Borze, przy ul. Szkolnej 2, będzie prowadzona gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów.

Zapraszamy wszystkich chętnych na pierwsze spotkanie, na którym zostanie ustalony wspólnie z uczestnikami zajęć szczegółowy program i forma zajęć.

Obowiązuje strój sportowy i obuwie zmienne, a także jeśli ktoś posiada – mata do ćwiczeń.