Chcesz się zdrowo starzeć? Bądź aktywny!

Gerontolodzy zgodnie twierdzą, że u osób, które mniej się poruszają, w większym stopniu występują procesy patologiczne, przyspieszające procesy starzenia się. 

Następuje spadek wydolności fizycznej, zwolnienie przemiany materii, przewaga procesów katabolicznych, upośledzenie biosyntezy białka mięśni, zwiększenie objętości płynów ustrojowych, zmniejszenie odporności ustroju oraz – w wyniku tego – spadek zdolności adaptacyjnych. Pojawiają się dolegliwości w obrębie narządu ruchu, nasilenie bólu powoduje najczęściej zwiększenie hipokinezji wskutek unikania pewnych ruchów związanych z pracą mięśni i ruchomością stawów.

Zmniejszenie aktywności ruchowej prowadzi także do zaburzeń czynności całego ustroju, a w szczególności do zaburzeń metabolicznych, których następstwem jest otyłość i choroby z nią związane – choroby serca i naczyń, często cukrzyca. Brak ruchu sprzyja chorobom układu krążenia, w tym miażdżycy, która jest najczęstszą przyczyną śmierci ludzi w starszym wieku (Rocznik Statystyczny 2013).