Badania: polskie seniorki to aktywne seniorki!

Aż 93% kobiet po 55. roku życia uprawia systematycznie jakąś formę aktywności fizycznej – wynika z badania przeprowadzonego przez dr hab. Kazimierza Witkowskiego, dr. Pawła Przepiorę oraz Izabelę Kowalską. Najpopularniejszą formą ruchu wśród seniorek okazały się spacery – taką odpowiedź wskazało 32% badanych. Na kolejnym miejscu znalazły się nordic walking (26%), jazda na rowerze (18%) oraz na ćwiczenia fitness (13%). Okazało się, że panie po 55. roku życia nie stronią też od biegania. Na taki rodzaj aktywności wskazało 5% uczestniczek ankiety.

43% seniorek aktywność fizyczną podejmuje 2-3 razy w tygodniu. Pozostałe więcej niż raz na 7 dni. Ćwiczące panie jako główną motywację wskazywały najczęściej troskę o utrzymanie dobrej kondycji (43%). Poprawa stanu zdrowia przekonuje do ruchu 34% badanych, ucieczka od codzienności i stresów – 20%. Nie bez znaczenia pozostaje też społeczny wymiar sportu. Dla 16% respondentek to właśnie możliwość spotkania z ludźmi jest czynnikiem motywującym, dla 8% jest to możliwość nawiązania nowych znajomości.