Bądź aktywny i ćwicz z piłką

Do ćwiczeń z piłką potrzebna jest tylko chęć i… piłka terapeutyczna o zróżnicowanej wielkości. Osoby wysokie korzystają z piłek o większej, a osoby niskie wykorzystują piłki o mniejszej średnicy.

Dobór wielkości piłki do ćwiczeń zależy od tego, czy piłka o określonej średnicy umożliwia spełnienie warunku przyjęcia przez osobę ćwiczącą właściwej pozycji w siadzie na piłce. Taka pozycja cechuje się ustawieniem bioder i kolan ćwiczącej osoby w jednej linii.

Podczas ćwiczeń z piłką trzeba zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo ćwiczących. Aby zmniejszać ryzyko upadku osób starszych w czasie tych ćwiczeń, niektóre można z nich wykonywać na piłce opartej o ścianę lub drabinki.

Ćwiczenia na piłce terapeutycznej można łączyć z wykorzystaniem innego przyboru, np. taśmy elastycznej.