Seniorze – teraz kultura w zasięgu myszki!

Wyspiański, Malczewski, Boznańska, Nowosielski ale także najcenniejsze w zbiorach polskich kolekcje rzemiosła artystycznego, uzbrojenia, sztuki Dalekiego Wschodu – a wszystko to na ekranie komputera, tabletu lub smartfonu. Muzeum Narodowe w Krakowie kończy prace nad cyfrowym katalogiem zbiorów. Od września bieżącego roku pod adresem: zbiory.mnk.pl udostępnionych zostanie ponad 130 000 fotografii bezcennych dzieł sztuki oraz ich opisów. Od września bieżącego roku będzie można je oglądać, powiększać, zapisywać, poszerzać wiedzę korzystając z opracowań. Wirtualne muzeum to rezultat projektu Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e-kultury i e-edukacji”.

Planowany portal został zaprojektowany zgodnie z założeniem, że cyfrowe zasoby powinny być dostępne dla jak największego grona odbiorców, a nie służyć wyłącznie specjalistom. Dlatego to nie tylko swoisty katalog zbiorów, co zakłada zwykle charakter naukowy. Akcent został położony na prezentację należących do MNK zabytków i dzieł sztuki w sposób zrozumiały, z silną formułą edukacyjną i społecznościową – tłumaczy dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Betlej.

Pracownia fotograficzna Muzeum Narodowego w Krakowie. Fot. Agata Jabłońska


Projekt „Bliżej kultury” wymagał trzyletniej pracy ponad stu osób. Aby na nowej platformie internetowej można było umieścić zdjęcia dzieł sztuki, starodruków i zabytków rzemiosła, muzealni kustosze musieli wytypować reprezentatywne obiekty, a konserwatorzy – przygotować je do digitalizacji. Ta odbywała się przy pomocy specjalistycznego sprzętu w Pracowni Fotograficznej MNK. Równolegle powstawały: sam portal zbiory.mnk.pl, opracowania obiektów, które mają być na nim prezentowane, założenia działań edukacyjnych i promocyjnych.

– Polscy odbiorcy po raz pierwszy dostaną do dyspozycji wirtualne muzeum z tak olbrzymią liczbą obiektów – mówi Michał Dziewulski, koordynator projektu. – Ich udostępnienie będzie prawdziwym dopełnieniem misji Muzeum Narodowego w Krakowie, które jeszcze szerzej otwiera się na swoją publiczność. Na tym jednak nasza praca się nie skończy. Katalog będzie stale ulepszany i powiększany, by w kolejnych latach stać się ważną w Europie skarbnicą wiedzy o kulturze Polskiej i światowej. 

Projekt „Bliżej kultury…” został finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-20 oraz dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowita wartość projektu to ponad 9 milionów złotych.