Ostrowiec Świętokrzyski: Aktywny Senior 2018

W maju i czerwcu Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza na zajęcia do pięknie położonego Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin. Każdorazowo będą się one składały się z dwóch części i będą odbywać się w podgrupach. W pierwszej jedna z grup weźmie udział we wspólnym marszu nordic walking, a druga w spotkaniu pod hasłem „Zdrowy i Bezpieczny Senior”, które poprowadzą pracownicy Straży Miejskiej oraz instruktorka Ostrowieckiego Stowarzyszenia Taekwondo Olimpijskiego OSTO. Po godzinie zajęć grupy zamienią się rolami.

Spotkanie ze Strażą Miejską będą miały charakter prewencyjny, a seniorzy będą mogli podczas nich dowiedzieć się o zagrożeniach, jakie mogą ich spotkać w miejscu publicznym i w miejscu zamieszkania, a także dowiedzieć się jak ich uniknąć. Instruktor taekwondo pokaże (od strony praktycznej) różne techniki samoobrony. Spotkania te będą miały za zadanie kształtowanie właściwych zachowań wobec zagrożeń na jakie narażony jest senior.

W czerwcu zmieni się tematyka spotkań „Zdrowy i Bezpieczny Senior”. Ratownik Harcerskiego Centrum Pierwszej Pomocy przeprowadzi instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej, a także pokaże jak zachować się w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu. Zajęcia uzupełnią towarzyskie gry zespołowe.

Organizatorzy zajęć „Aktywny Senior 2018” proszą o zabranie ze sobą kijków nordic walking i odpowiednie do aktywności oraz warunków pogodowych ubranie.

Zajęcia „Aktywny Senior 2018” w maju i czerwcu będą odbywać się w każdą środę w godzinach 16-18, zawsze w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin (zbiórka na piaszczystej plaży, pod parasolami).

Dzięki uprzejmości Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji, linia nr 8 będzie odjeżdżała w każdą środę z zajezdni obok Ośrodka Wypoczynkowego Gutwin tuż po zakończeniu zajęć, tj. o godzinie 18.15 i będzie miała wydłużoną trasę.