Zapraszamy na pływalnię Polonez

Gimnastyka w wodzie to doskonała propozycja dla wszystkich seniorów ceniących aktywność fizyczną. Specjalnie dla Was Ośrodek Sportu i Rekreacji Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 przygotował takie zajęcia na pływalni.

Zajęcia będą się odbywać od 4 kwietnia, we wtorki, czwartki i piątki o godz. 15.30. Koszt za 1 zajęcia to 5,50 zł.

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW:

  1. Uczestnik może brać udział w zajęciach 1 raz w tygodniu po 30 minut, w grupach do 15 osób
  2. Czas pobytu uczestnika na pływalni wynosi 60 minut. Po przekroczeniu tego czasu naliczana jest opłata zgodnie z cennikiem, tzn. 18 gr. za każdą następną minutę
  3. Do udziału w zajęciach wymagane jest:
  • ukończone 60 lat,
  • posiadanie legitymacji emeryta-rencisty,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych lub podpisanie oświadczenia, że uczestnictwo w zajęciach odbywa się na własną odpowiedzialność.
  1. Dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje wykreśleniem z listy zajęć i wpisaniem osoby z listy rezerwowej.
  2. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby nie uczestniczące w poprzedniej turze zajęć.
  3. Wszystkie zajęcia są płatne – 5,50 zł za 1 zajęcia.

Zapisy od 27 marca od godz. 10.00 na antresoli pływalni; jeśli zostana wolne miejsca zapisy przyjmowane sa telefonicznie: 22 462 65 84.