Minister sportu: wspieramy „UTW BEZ GRANIC”

– Wspieranie aktywnego starzenia się to jeden z priorytetów rządu. W wielu przypadkach osoby starsze unikają wysiłku fizycznego nie z powodu BIERNAT_netprzeciwwskazań medycznych, ale z braku chęci albo z powodu przekonania, że w ich wieku to już niepotrzebne, a nawet szkodliwe –  mówi Andrzej Biernat, minister sportu w wywiadzie dla gazety wydawanej przez Instytut Łukasiewicza „UTW BEZ GRANIC”.   – W praktyce przypadki, kiedy lekarz zabrania jakiejkolwiek aktywności fizycznej, są niezwykle rzadkie. Dlatego jej popularyzacja wśród seniorów to jeden z naszych priorytetów – dodaje.

Jak tłumaczy Andrzej Biernat, ministerstwo sportu współfinansuje wiele inicjatyw promujących aktywność fizyczną wśród osób starszych. Są wśród nich wydawnictwa takie jak „UTW BEZ GRANIC”, z których seniorzy mogą dowiedzieć się, jaki rodzaj aktywności jest dla nich dobry, od czego zacząć i jak zdrowo się odżywiać. – Jesteśmy przekonani, że systematyczna edukacja i uświadamianie korzyści płynących z aktywności w wieku dojrzałym przyniesie oczekiwane efekty – zapewnia minister.UTW 3_STR_1

– Im więcej będzie inicjatyw popularyzujących sport powszechny, tym większa szansa, że dotrzemy do nieprzekonanych – mówi.

Wywiad z ministrem zostanie opublikowany na łamach gazety „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”, która w najbliższych dniach trafi do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce. Wydawnictwo jest współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W ramach projektu Instytut Łukasiewicza wydał w sumie trzy numery gazety popularyzującej zdrowe i aktywne starzenie.

Zobacz wywiad z ministrem!

Strona 1

Strona 2