Co to jest BMI?

BMI (Body Mass Index) to inaczej wskaźnik masy ciała. Oblicza się go przez podzielenie masy ciała wyrażonej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach. Na przykład, aby obliczyć BMI osoby o wzroście 1,6 m ważącej 50 kilogramów należy wykonać następujące działanie:

50:(1,6 x 1,6)=50:2,56=19,5

Wartość określa, czy nasza waga jest prawidłowa:

– < 18,5 – niedowaga

– 18,5-24,99 – wartość prawidłowa

– 25,0-29,99 – nadwaga

– 30,0-34,99 – I stopień otyłości

– 35,0-39,99 – II stopień otyłości (otyłość kliniczna)

Podane wartości dotyczą młodych, zdrowych osób. Wielu lekarzy twierdzi, że dla seniora wskaźnik BMI w okolicach 25 a nawet 27 jest prawidłowy. Wskaźnik BMI ma znaczenie nie tylko dla określenia prawidłowej wagi. Jest pomocny również w ocenie ryzyka chorób takich jak cukrzyca, miażdżyca czy choroba niedokrwienna serca. Podwyższona wartość BMI oznacza większe ryzyko wystąpienia tych chorób.

BMI jest pomocnym, jednak niedoskonałym narzędziem. Wskaźnik w przypadku np. kulturystów może wskazywać na nadwagę z powodu bardzo niewielkiej tkanki tłuszczowej i wysokiej masy mięśniowej.