Żory (woj. śląskie): sport, taniec i śpiew na uniwersytecie trzeciego wieku

Uniwersytet trzeciego wieku w Żorach stawia na zajęcia sportowe. Jego studenci biorą udział m.in. w zajęciach z tańca towarzyskiego i nordic walking.

Do końca listopada można się jeszcze zapisać na zumbę lub rehabilitację oraz wziąć udział w spotkaniu Klubu Podróżnika. W ramach żorskiego UTW działa również zespół muzyczny „Z piosenką na Ty”. Członkowie tej formacji ćwiczą nie tylko śpiew, ale także balet. Adres uniwersytetu: os. Sikorskiego 52, telefon: 513 536 354.