O kampanii

Co drugi polski senior nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, a systematycznie ćwiczy tylko 7 proc. osób w wieku 60-64 lat. Tymczasem zdaniem ekspertów to właśnie aktywny styl życia w wieku dojrzałym jest receptą na pomyślne starzenie. Dzięki ruchowi mamy szansę dłużej cieszyć się zdrowiem i sprawnością! Instytut Łukasiewicza od 2014 roku zrealizował pięć edycji ogólnopolskiego projektu „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”, który miał na celu promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych. W 2019 kontynuujemy ogólnopolską kampanię!

W ramach pięciu edycji projektu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowaliśmy pietnaście wydań bezpłatnej gazety, którą dostarczyliśmy do 400 uniwersytetów trzeciego wieku w całym kraju. W 2019 roku odbiorcy otrzymają kolejne numery czasopisma.

Za pośrednictwem „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!” do słuchaczy UTW dotrą ważne informacje na temat aktywności fizycznej, przedstawione w przyjaznej formie. Podobnie jak w latach ubiegłych będziemy popularyzować zdrowe i aktywne starzenie oraz przełamywać stereotyp dotyczący ograniczeń dla uprawiania sportów przez seniorów.

Do uniwersytetów trzeciego wieku w całej Polsce, poza gazetą, dostarczaliśmy także pakiet ulotek dotyczących aktywności fizycznej. Jaki rodzaj aktywności jest najlepszy dla seniora? Od czego zacząć? Czy niektóre choroby wykluczają uprawnianie sportu? – tego wszystkiego dowiedzą się odbiorcy „UTW BEZ GRANIC: seniorzy na start!”.

EDYCJA 2019:

Zobacz majowe wydanie „UTW bez granic: seniorzy na start!”

Zobacz kwietniowe wydanie „UTW bez granic: seniorzy na start!”

EDYCJA 2018:

Zobacz majowe wydanie „UTW bez granic: seniorzy na start!”

Zobacz kwietniowe wydanie „UTW bez granic: seniorzy na start!”

Zobacz marcowe wydanie „UTW bez granic: seniorzy na start!”

EDYCJA 2017:

Zobacz majowe wydanie „UTW bez granic: seniorzy na start!”

Zobacz kwietniowe wydanie „UTW bez granic: seniorzy na start!”

Zobacz marcowe wydanie „UTW bez granic: seniorzy na start!”

ARCHIWALNE WYDANIA:

Zobacz dziewiąty numer (edycja 2016)  „UTW bez granic: seniorzy na start!”.

Zobacz ósmy numer (edycja 2016) „UTW bez granic: seniorzy na start!”.

Zobacz siódmy numer (edycja 2016) „UTW bez granic: seniorzy na start!”.

Zobacz szósty numer (edycja 2015) ”UTW bez granic: seniorzy na start!”.

Zobacz piąty numer (edycja 2015) ”UTW bez granic: seniorzy na start!”.

Zobacz czwarty numer (edycja 2015) ”UTW bez granic: seniorzy na start!”.

Zobacz trzeci numer (edycja 2014)  „UTW bez granic: seniorzy na start!”.

Zobacz drugi numer (edycja 2014)  „UTW bez granic: seniorzy na start!”.

Zobacz pierwszy numer (edycja 2014)   „UTW bez granic: seniorzy na start!”.